Terminologia

W społeczeństwie daemian napotkać można wiele charakterystycznych zwrotów używanych do opisywania różnych zagadnień związanych z dajmonami. Poniższe przykłady pomogą ci lepiej zrozumieć nie tylko wypowiedzi daemian, ale i samą istotę dajmonizmu.

Dajmon/Dajmona – personifikacja obejmująca część podświadomości, często będąca przyjacielem i wsparciem. Mówiąc o nieokreślonym dajmonie, używamy rodzaju męskiego.

Przykład zastosowania:

  • Twój dajmon zazwyczaj jest przeciwnej płci niż ty.
  • Santie jest dajmoną, jednak często mówię, że jest po prostu moim dajmonem.

Daemian/Daemianka (czyt. Demian/Demianka) – osoba, która poznała swojego dajmona. Podobnie jak w przypadku słowa „dajmon”, mówiąc o nieokreślonym daemianie używamy rodzaju męskiego.

Przykład zastosowania:

  • Ona też jest daemianem, zna swojego dajmona od ponad roku.
  • Znałem kiedyś jedną daemiankę z dajmonem orką, który, według niej, z powodu braku wody pływał w powietrzu.

Daemling (czyt. Demling) – osoba, która swojego dajmona poznała niedawno lub też dajmon, który został poznany niedawno.

Przykład zastosowania:

  • Ania wciąż jest daemlingiem, zna swojego dajmona od niecałego tygodnia.

Postać (forma) dajmona – kształt, który przybiera dajmon podczas wizualizacji.

Prawdziwa postać – forma, której symbolika i interpretacja najlepiej odzwierciedla charakter daemiana. Przykład zastosowania: Prawdziwą postacią Santie jest gronostaj, choć nie znaczy to, że nie może sobie czasami polatać pod postacią wrony.

Postać zastępcza – forma przyjmowana przez dajmona< np. ze względu na wygodę daemiana. Przykład zastosowania: Dajmona mojego przyjaciela musi przyjmować zastępczą postać myszy, gdyż trudno im cały czas być słoniem.

Postać stabilna – forma przyjmowana przez dajmona od dłuższego czasu jednak z powodu niepewności nie określona jako postać w której dajmon się usytuował. Przykład zastosowania: Mój dajmon ma stabilną postać fretki jednak nie orzekniemy jeszcze usytuowania gdyż nie czuję pewności co do tej postaci.

Wizualizacja – bazujący na wyobrażeniu proces, umożliwiający zobaczenie swojego dajmona.

Projekcja – obraz będący wynikiem wizualizacji.

Sytuowanie – proces, którego rezultatem jest przybranie przez twojego dajmona jednej, stałej postaci której celem jest jak najlepsze reprezentowanie charakteru i osobowości danej osoby (prawdziwej postaci). Osobę, która nie przeszła tego procesu nazywamy „nieusytuowaną”.

CIEday (ang. came into existance day) – dajmoniczny odpowiednik urodzin. Dzień, poznania swojego dajmona i pierwszej rozmowy z nim.

SFday (ang. settled form day) – dzień, w którym twój dajmon się usytuował.

Analiza – interpretacja symboliki, zachowania i budowy zwierzęcia danego gatunku w przełożeniu na cechy charakteru człowieka pomocna przy szukaniu formy i rozumieniu sposobów działania innych ludzi. Nie powinna być jedynym wyznacznikiem prawdziwej postaci, gdyż analizy jednego gatunku wykonane przez dwie różne osoby będą się zawsze, choćby nieznacznie, różnić, a przy sytuowaniu ważna jest własna, dogłębna interpretacja.

Analiza odwrotna (AO) (ang. Reverse Analisis; RA) – opis cech określonego człowieka pisany w celu dopasowania do niego określonego gatunku zwierzęcia. Podobnie jak w przypadku zwykłych analiz, cechy człowieka interpretowane są przez różne osoby z różnych punktów widzenia. Nie należy ślepo wierzyć w to jak inni ludzie nas widzą – decyzja jaką postać ostatecznie przyjąć powinna należeć do dajmona.

Analiza kontrastowa (ang. Contrast Analisis; CA) – analiza porównująca interpretacje różnych gatunków.

Konserwatywny daemian – osoba, która uważa, że sytuować można się tylko raz w życiu, wyłącznie w formie zwierzęcej i nigdy w młodym wieku. Zdaniem konserwatystów sytuowanie wymaga dogłębnej wiedzy na temat siebie i pewnej stabilności charakteru co można osiągnąć wyłącznie wraz z czasem.

Liberalny daemian – osoba, która twierdzi, że dajmonizmu nie można ograniczać sztywnymi regułami, a w sprawie sytuowania należy zostawić daemianom swobodę formy, wieku i ilości sytuowań. Zdaniem liberałów człowiek powinien mieć wolny wybór co do wszystkiego związanego z nim i jego dajmonem.

Blokowanie – utrzymywanie (nieświadomie lub celowo siłą) jednej formy dajmona, tamując naturalny rozwój charakteru i zmiany osobowości. Osoba blokująca nazywana jest blokerem.

Uberwilctwo – odmiana blokowania, której celem jest szpanowanie, popisywanie się formą. Często kojarzona z dodatkowymi skrzydłami, nienaturalnym ubarwieniem, sztucznymi dodatkami (co jest najbardziej rzucającą się w oczy formą uberwilctwa), lecz równie często obejmuje ono także przyjmowanie tradycyjnych postaci (np. wilka, irbisa, konia) uważanych za „szpanerskie” na przekór sobie i swojemu dajmonowi.

Dopowiadanie – proces polegający na odpowiadaniu samemu sobie zamiast słuchania dajmona. Uważany za uciążliwy. Zwykle spotykany jest u deamlingów i podczas kryzysów.

Kryzys – okres czasu, w trakcie którego daemian napotyka problemy w kontaktach z dajmonem lub inne dotyczące m.in. przybieranej formy, imienia lub płci dajmona itp.

Zaborczość postaci – posiadanie szczególnej więzi, czy wręcz uczucie „posiadania” danej formy na własność. Osoba przejawiająca to zachowanie zazwyczaj stara się, by każdy chętny do posiadania danej postaci został wpierw przez nią zaakceptowany. Najczęściej występuje w przypadku osób usytuowanych, jednak może równie dobrze wystąpić zawsze, gdy osoba czuje, że w jakiś sposób dana postać jest dla niej szczególna (np. gdy napisała długą analizę o tej postaci lub gdy dajmon przez długi czas posiadał tę formę).