Ślad:

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
osd:terminologia [2018/12/29 22:58]
Jess i Seph
osd:terminologia [2019/03/03 14:04] (aktualna)
Jess i Seph Linki do źródeł
Linia 3: Linia 3:
 Gdy mówimy o dajmonizmie,​ używamy wielu specyficznych terminów, z których nie wszystkie od razu mogą być zrozumiałe. Stworzyliśmy więc dla ciebie słownik pojęć, którymi się posługujemy,​ żeby łatwiej ci było zrozumieć, o czym mówimy w artykułach zawartych na tej stronie oraz na forum. Gdy mówimy o dajmonizmie,​ używamy wielu specyficznych terminów, z których nie wszystkie od razu mogą być zrozumiałe. Stworzyliśmy więc dla ciebie słownik pojęć, którymi się posługujemy,​ żeby łatwiej ci było zrozumieć, o czym mówimy w artykułach zawartych na tej stronie oraz na forum.
  
-**__Analiza__** - w kontekście dajmonizmu określenie to dotyczy wszelkich działań, które mają na celu wyszukiwanie i interpretację cech formy (takich jak budowa ciała, zachowanie czy środowisko życia) na mechanizmy ludzkiej osobowości. Najczęściej mają formę opisu, będącego interpretacją cech gatunku zwierzęcia. Stworzenie własnej analizy, w oparciu o swoje prywatne wnioski jest zalecane przy poszukiwaniu swojej formy prawdziwej. Dzielą się one na sześć głównych podtypów:+**__Analiza__** - w kontekście dajmonizmu określenie to dotyczy wszelkich działań, które mają na celu wyszukiwanie i interpretację cech formy (takich jak budowa ciała, zachowanie czy środowisko życia) na mechanizmy ludzkiej osobowości. Najczęściej mają formę opisu, będącego interpretacją cech gatunku zwierzęcia. Stworzenie własnej analizy, w oparciu o swoje prywatne wnioski jest zalecane przy poszukiwaniu swojej formy prawdziwej ​- więc o pisaniu analiz znajdziesz [[http://​dajmony.info/​forum/​index.php?​topic=14553.0 |tutaj]]. Dzielą się one na sześć głównych podtypów:
   * **analiza zwykła** - najpopularniejszy typ analizy. Zawiera ona dość rozbudowaną wypowiedź na temat mechanizmów i cech, którymi odznacza się daemian usytuowany w konkretnym gatunku.   * **analiza zwykła** - najpopularniejszy typ analizy. Zawiera ona dość rozbudowaną wypowiedź na temat mechanizmów i cech, którymi odznacza się daemian usytuowany w konkretnym gatunku.
   * **analiza ogólna** - typ zbliżony formą do analizy zwykłej. Różni się od niej tym, że nie obejmuje jednego gatunku, a całą grupę spokrewnionych ze sobą gatunków (na przykład rodzina lub gromada).   * **analiza ogólna** - typ zbliżony formą do analizy zwykłej. Różni się od niej tym, że nie obejmuje jednego gatunku, a całą grupę spokrewnionych ze sobą gatunków (na przykład rodzina lub gromada).
Linia 9: Linia 9:
   * **analiza odwrotna (AO)** - analiza zawierająca nie intepretację cech gatunku, a opis mechanizmu daemiana piszącego analizę; służy ona do spojrzenia na swój charakter z innej perspektywy,​ aby przybliżyć się do znalezienia swojej formy prawdziwej.   * **analiza odwrotna (AO)** - analiza zawierająca nie intepretację cech gatunku, a opis mechanizmu daemiana piszącego analizę; służy ona do spojrzenia na swój charakter z innej perspektywy,​ aby przybliżyć się do znalezienia swojej formy prawdziwej.
  
-**__Animus (anima)__** - archetyp psychiki w psychologii analitycznej Carla Junga. Animus lub anima ma dopełnić osobowość człowieka na zasadzie przeciwieństw - animus jest męskim pierwiastkiem w psychice kobiety, a anima żeńskim pierwiastkiem w psychice mężczyzny. Są to postacie zbliżone założeniami do dajmona i dajmony.+**__Animus (anima)__** - archetyp psychiki w psychologii analitycznej Carla Junga. Animus lub anima ma dopełnić osobowość człowieka na zasadzie przeciwieństw - animus jest męskim pierwiastkiem w psychice kobiety, a anima żeńskim pierwiastkiem w psychice mężczyzny. Są to postacie zbliżone założeniami do dajmona i dajmony. Warto poczytać też [[https://​biegnaczwilkami.wordpress.com/​2014/​06/​08/​carl-jung-i-jego-archetyp-animusa/​|więcej]] (wersja [[https://​owlcation.com/​social-sciences/​Dream-Symbols-Understanding-the-Animus-Archetype|angielska]]).
  
-**__Blokowanie__** - zachowanie polegające na (celowym lub nie) wymuszaniu przez daemiana rozmowy ze swoim dajmonem, bądź zatrzymywanie go w jednej formie mimo zmian w osobowości. Najczęściej powoduje to zablokowanie rozwoju charakteru i utrudnia poznawanie siebie poprzez obiektywną analizę swoich zachowań.+**__Blokowanie__** - zachowanie polegające na (celowym lub nie) wymuszaniu przez daemiana rozmowy ze swoim dajmonem, bądź zatrzymywanie go w jednej formie mimo zmian w osobowości. Najczęściej powoduje to zablokowanie rozwoju charakteru i utrudnia poznawanie siebie poprzez obiektywną analizę swoich zachowań. Więcej: [[http://​dajmony.info/​forum/​index.php?​topic=4256.0|tutaj]].
  
 **__Chora/​zdrowa dusza__** - pojęcie nazywające w metaforyczny sposób stan psychiki, a zarazem stan, w jakim znajduje się forma dajmona; duszą chorą odznaczają się na przykład osoby zestresowane,​ żyjące w trudnych warunkach; duszę zdrową natomiast posiada osoba, która dobrze czuje się ze sobą i w swoim otoczeniu. **__Chora/​zdrowa dusza__** - pojęcie nazywające w metaforyczny sposób stan psychiki, a zarazem stan, w jakim znajduje się forma dajmona; duszą chorą odznaczają się na przykład osoby zestresowane,​ żyjące w trudnych warunkach; duszę zdrową natomiast posiada osoba, która dobrze czuje się ze sobą i w swoim otoczeniu.
Linia 17: Linia 17:
 **__CIEday__** - skrót od angielskiego //came into existence day//. Jest to dzień poznania swojego dajmona, służący za pewien odpowiednik urodzin. **__CIEday__** - skrót od angielskiego //came into existence day//. Jest to dzień poznania swojego dajmona, służący za pewien odpowiednik urodzin.
  
-**__Cień__** - jedna z personifikacji,​ z którą komunikacja jest bardzo podobna do kontaktu z dajmonem. Jest to wizualizacja cech osobowości daemiana, które uważa on za swoje największe przywary, najczęściej głęboko w nim tłumione.+**__Cień__** - jedna z personifikacji,​ z którą komunikacja jest bardzo podobna do kontaktu z dajmonem. Jest to wizualizacja cech osobowości daemiana, które uważa on za swoje największe przywary, najczęściej głęboko w nim tłumione. Poczytaj więcej o jungowskim archetypie Cienia [[https://​biegnaczwilkami.wordpress.com/​2014/​11/​09/​carl-jung-i-jego-archetyp-cienia/​|tutaj]] (wersja [[https://​hubpages.com/​health/​The-Shadow-Archetype-and-Shadow-Gold|angielska]]).
  
-**__Daimonion__** - w filozofii starożytnej słowo to oznaczało głos wewnętrzny każdego człowieka; interpretowany jako bóstwo, sumienie lub intuicję. Głos ten miał odradzać czynienie złych rzeczy i podejmowanie niewłaściwych decyzji. Daimonion jest podobny w swoich założeniach do dajmona; spełnia jego funkcje, choć nie jest personifikowany w ten sam sposób co dajmon.+**__Daimonion__** - w filozofii starożytnej słowo to oznaczało głos wewnętrzny każdego człowieka; interpretowany jako bóstwo, sumienie lub intuicję. Głos ten miał odradzać czynienie złych rzeczy i podejmowanie niewłaściwych decyzji. Daimonion jest podobny w swoich założeniach do dajmona; spełnia jego funkcje, choć nie jest personifikowany w ten sam sposób co dajmon. Poczytaj więcej w [[http://​dajmony.info/​forum/​index.php?​topic=5316.0|dajmonicznej pigułce]].
  
 **__Dajmon (dajmona)__** - jedna z personifikacji,​ będąca częścią podświadomości daemiana. Jest on uosobieniem głębszych warstw psychiki, lecz także często przyjacielem i doradcą. **__Dajmon (dajmona)__** - jedna z personifikacji,​ będąca częścią podświadomości daemiana. Jest on uosobieniem głębszych warstw psychiki, lecz także często przyjacielem i doradcą.
Linia 31: Linia 31:
 **__Forma__** - postać, w jakiej daemian wizualizuje swojego dajmona. Wydzielamy trzy rodzaje form: **__Forma__** - postać, w jakiej daemian wizualizuje swojego dajmona. Wydzielamy trzy rodzaje form:
   * **forma stabilna** - postać, która odzwierciedla charakter daemiana w znacznym stopniu, lecz z pewnych przyczyn, jak na przykład brak stałego charakteru lub niepewność co do pewnych mechanizmów,​ nie chce on uznawać jej za usytuowaną;​   * **forma stabilna** - postać, która odzwierciedla charakter daemiana w znacznym stopniu, lecz z pewnych przyczyn, jak na przykład brak stałego charakteru lub niepewność co do pewnych mechanizmów,​ nie chce on uznawać jej za usytuowaną;​
-  * **forma usytuowana** - postać najlepiej odzwierciedlająca osobowość daemiana; uznaje się ją w momencie, gdy charakter danej osoby jest już stabilny, a także jest ona pewna swojej interpretacji gatunku.+  * **forma usytuowana** - postać najlepiej odzwierciedlająca osobowość daemiana; uznaje się ją w momencie, gdy charakter danej osoby jest już stabilny, a także jest ona pewna swojej interpretacji gatunku; poczytaj też [[http://​dajmony.info/​forum/​index.php?​topic=5859.0|tutaj]];​
   * **forma komfortowa (wygodna)** - postać wizualizowana niezależnie od osobowości daemiana, ze względu na wygodę lub rozrywkę daemiana.   * **forma komfortowa (wygodna)** - postać wizualizowana niezależnie od osobowości daemiana, ze względu na wygodę lub rozrywkę daemiana.
  
Linia 40: Linia 40:
 **__SFday__** - skrót od angielskiego //settled form day// i oznacza dzień, w którym daemian znalazł swoją formę prawdziwą, usytuował się. **__SFday__** - skrót od angielskiego //settled form day// i oznacza dzień, w którym daemian znalazł swoją formę prawdziwą, usytuował się.
  
-**__Sytuowanie__** - proces polegający na stabilizacji charakteru daemiana oraz/lub odnalezienie formy usytuowanej,​ najlepiej go określającej.+**__Sytuowanie__** - proces polegający na stabilizacji charakteru daemiana oraz/lub odnalezienie formy usytuowanej,​ najlepiej go określającej. ​Więcej [[http://​dajmony.info/​forum/​index.php?​topic=3163.0|tutaj]]
  
 **__Uberwilctwo__** - odmiana blokowania, która cechuje się nie w pełni świadomym przyjmowaniem formy uważanej przez danego daemiana za lepszą od innych, w celu odzwierciedlenia jego rzekomej nieprzeciętności. Przykładem formy uberwilczej może (choć nie musi) być każdy popularniejszy gatunek, zwierzę faworyzowane przez daemiana przez pozytywne skojarzenia,​ stworzenie mityczne czy hybrydy. **__Uberwilctwo__** - odmiana blokowania, która cechuje się nie w pełni świadomym przyjmowaniem formy uważanej przez danego daemiana za lepszą od innych, w celu odzwierciedlenia jego rzekomej nieprzeciętności. Przykładem formy uberwilczej może (choć nie musi) być każdy popularniejszy gatunek, zwierzę faworyzowane przez daemiana przez pozytywne skojarzenia,​ stworzenie mityczne czy hybrydy.