Ślad:

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
osd:plci_postaci_i_imiona_dajmonow [2016/01/09 19:30]
Tharen i Santie [Postaci dajmonów]
osd:plci_postaci_i_imiona_dajmonow [2019/09/05 15:41] (aktualna)
Jess i Seph
Linia 1: Linia 1:
-====== Płci, postaci i imiona dajmonów ======+===== Postać dajmona ​=====
  
-===== Płci dajmonów =====+Dajmony, jak już wyżej wspomnieliśmy,​ mają postacie zwierzęce. Dlaczego akurat takie? Jest parę przyczyn – przede wszystkim chodzi o możliwość precyzyjnej analizy danego gatunku pod kątem symboliki jego cech. Mówiąc prosto, można dość ​łatwo przełożyć cechy zwierzęcia (jego tryb życia, pochodzenie itp.) na cechy charakteru i mechanizmy człowieka. Świat zwierząt jest tak bogaty i zróżnicowany,​ że każdy może znaleźć odpowiednią dla siebie formę!
  
-Według Philipa Pullmana dajmony, tak samo jak //​animusy// ​//​animy//, ​są prawie zawsze przeciwnej płciniż ich ludzie. Wydaje sięże Pullman miał rację w większej części -- wielu //daemian// odkryważe ich //​dajmony// ​są przeciwnej płci, jednak znajdzie się też grupa która twierdzi, ​że ich //dajmony// są tej samej płci co oni.+Inną kwestią jest wygoda wizualizacji ​kontaktu; zwierzęta ​są inteligentne, żywotne i ruchliwea jednocześnie nie tak skomplikowane jak ludzie, są w pewien sposób uproszczone. W wielu ludziach wzbudzają ​też sympatię. Łatwiej wyobrażać sobie dajmona jako jaszczurkę siedzącą na ramieniu czy biegnącego obok konia niż drugiego człowieka o zupełnie odrębnej osobowości.
  
-Nie wydaje się, by miało to jakiś określony związek z seksualnością. Na [[http://​daemonpage.com/​|The Daemon Page]], Okibi bardziej zagłębia się w ten problem. Bazując na //Złotym kompasie// stwierdzić można, że homoseksualni //​daemianie//​ powinni mieć //dajmony// tej samej płci co oni. Okazuje się jednak, że nie jest to regułą. Występuje wiele przypadków homoseksualistów z //​dajmonami//​ przeciwnej płci i heteroseksualistów z //​dajmonami//​ tej samej płci.+Kwestię analizowania symboliki poruszymy ​dalszej części.
  
-Wydaje się, że w tym konkretnym przypadku należy na problem spojrzeć z punktu widzenia Jungowskich //anim// i //​animusów//​Jung uważał, że tłumimy niektóre elementy siebie, gdyż nie pragniemy ich wyrażać. Innymi słowy mężczyźni tłumią wrażliwą, kobiecą ​część swojej natury, natomiast kobiety tłumią zuchwałą, męską część siebie. Jednakże teoria ta pochodzi z 1900 rokugdy role kobiet ​mężczyzn były jasno ustaloneW dzisiejszych czasach ​możliwe jest by dziewczyna tłumiła kobiecą część swojej natury stając się tzw. „chłopczycą”,​ a chłopiec, zamiast współzawodniczyć z kolegamiwolałby przeczytać książkę. Prawdopodobnym wydaje się też, by osoba mogła naturalnie ​nie posiadać bardzo silnej męskiej lub też żeńskiej strony osobowości, którą mogłaby tłumić. Ciężko doszukać się tu jakiś szczególnych zasad.+Zazwyczaj dajmon jest przeciwnej płci niż jego daemian; zwolennicy teorii Junga mogliby powiedzieć, że reprezentuje jego animę lub animusaNie do końca jednak tak jestponieważ dajmony ​części osób są tej samej płci co one. Nie świadczy to o jakichkolwiek zaburzeniach czy też skłonnościach homoseksualnych. Osoby nieheteronormatywne mogą mieć zarówno dajmona przeciwnejjak tej samej płci, tak jak wszyscy inni ludzieCo więcej, dajmon ​może swoją płeć zmienić (raz lub kilkukrotnie)ponieważ jako konstrukt mentalny ​nie posiada żadnych fizycznych ograniczeń. To, jakiej płci jest Twój dajmonto bardzo indywidualna sprawa!
  
-Podsumowując twój //dajmon// prawdopodobnie jest przeciwnej płciniż tyJednak nie zaskocz się, jeżeli tak nie będzie. Jak długo czujesz ​się komfortowo z płcią swojego ​//dajmona// i jak długo będziesz czuć, że reprezentuje ona twoje prawdziwe //Ja//tak długo nie będzie to miało większego znaczenia.+Dajmony mają imionatak samo jak myMożesz odkryć swojego dajmona jako bezimiennego i nadać mu imię samodzielnieale być może on sam ma na ten temat coś do powiedzenia?​ Niektóre dajmony przedstawiają ​się, same wybierając sobie imiona. W innym przypadku powinieneś go/ją nazwać; nadanie imienia wzmacnia emocjonalną więź, a także nadaje dajmonowi autentyczności. Imię, które nosi, może coś symbolizować, może być żartemzlepkiem liter, imieniem kogoś, kto zmienił Twoje życie lub po prostu słowem, które Ci się podoba. To zależy tylko od Ciebie i od Twojego dajmona, bo on też ma swoje zdanie.
  
-===== Postaci dajmonów =====+Dajmony, choć przybierają postaci zwierząt, nie są zwierzętami i nie mają ich potrzeb; nie muszą jeść, załatwiać się, spać, nie męczą się, biegnąc, itd. Oczywiście jeśli chcesz, możesz to sobie wyobrażać,​ bo dlaczego nie? Nic też nie stoi na przeszkodzie,​ by dajmona-rybę wizualizować jako „pływającego” w powietrzu; nie potrzebuje on wody tak jak prawdziwe ryby. Tak samo dajmon o formie bardzo dużej, jak słoń czy żyrafa, może być w Twoim wyobrażeniu mniejszych rozmiarów niż rzeczywiste zwierzę.
  
-Dajmony przyjmują formy zwierząt, tak jak zostało to opisane we [[osd:​wstęp|wstępie]]Postać ​jaką przyjmuje twój //dajmon// symbolizuje w pewien sposób twoją osobowośćDajmon ​może reprezentować ciebie bazując na charakterystyce gatunku do jakiego należymitologii lub symboliki dotyczącej danego zwierzęcia itp.. Artykuły tłumaczące cechy danego zwierzęcia na odpowiadające im ludzkie zachowania nazywa się //​analizami//​. W celu zapoznania się z analizą gatunku zwierzęcia jakim jest twój //dajmon// odwiedź nasze [[http://​dajmony.info/​forum/​index.php?​board=13.0|forum]].+Niestety, nasze dajmony nie są i nigdy nie będą materialne ​jak w świecie PullmanaNie zobaczymy z ich pomocą czegoś, czego sami fizycznie nie widzimy, nawet jak wybiegną wprzód lub polecą do góry. Inni ludzie ich nie widzą, a rozmowa dwóch dajmonów jest możliwa tylko za pośrednictwem ich daemianJednak ​możesz nauczyć się wizualizować swojego dajmona tak realistycznieże będziesz go widział jako materialnego. Niektórzy daemianie twierdzą, że dzięki odpowiednim technikom są w stanie niemalże poczuć (poprzez bardzo realistyczne wrażenie) ciepło swojego dajmona lub dotyk jego sierści! Temu zostanie poświęcony osobny artykuł.
  
-Gdy jesteśmy w wieku dziecięcym nasze //dajmony// nie posiadają stałej ​postaci ​-- mogą się zmieniać zgodnie ze swoją wolą. Gdy dorastamy nasze osobowości stają się bardziej stabilne, co zostaje odzwierciedlone w usytuowanie się naszych //dajmonów// w jednejstałej postaci, której celem jest reprezentowanie naszych osobowości. +Na temat postaci dajmonów, ​zdarzeń z nimi związanychprzemyśleń co do nich mamy dużo dyskusji na naszym forum – koniecznie ​tam zajrzyj po więcej ​informacji!
- +
-Pullman przyjąłże //dajmony// sytuują się w okolicach okresu dojrzewania,​ jednak w rzeczywistości //​daemianie//​ uznają, że może się tak dziać w granicach 13-20 lat lub nawet jeszcze później. Nie należy się do tego śpieszyć -- w jakim celu odcinać sobie możliwości sprawdzania różnych rodzajów osobowości?​ Wielokrotnie zdarzałsię, że //daemian// ogłasza się usytuowanym,​ gdyż jego //dajmon// był w jednej postaci około miesiąca, czy też dlatego, że przybrał on wczoraj nową postać, przy której oboje czują się komfortowo. //Dajmony// nie muszą ​koniecznie ​zmieniać się co chwilę. Zdarza się, że //dajmon// nie zmienia postaci przez parę miesięcy i gdy już myślisz, że zostanie w tej postaci na zawsze, nagle staje się on czymś innym. Sytuowanie się jest wolnym procesem. +
- +
-Duże życiowe wstrząsy także mogą mieć wpływ na twoją osobowość,​ a przez to na postać twojego dajmona, nawet jeżeli wydaje ci się, że przybrał on już jedną, stałą postać. Jeżeli twój //dajmon// zmienia postaci, nie staraj się na siłę dążyć do usytuowania. Im więcej ​postaci wypróbujesz,​ tym większa twoja pewność tego, która ci najbardziej pasuje, a przez to lepiej poznasz siebie. +
- +
-===== Imiona dajmonów ===== +
- +
-Twój //dajmon// nie pojawia się od razu nazwany. Podobnie do ciebie twój //dajmon// narodził się bezimienny. Nazywając swojego //dajmona// pozwoli ci lepiej oddzielać jego lub jej głos od swojego własnego, a to wzmocni waszą więź. W trakcie wymyślania imienia pamiętaj, żeby konsultować się ze swoim //​dajmonem//​. Niektórzy proszą swojego //​dajmona//,​ by ten samodzielnie wymyślił swoje imię. Inni bawią się różnymi dźwiękami i sylabami dopóki nie znajdą czegoś, co pasuje. Jedyną zasadą, jaką należy się kierować jest fakt, że //dajmony// najczęściej mają niecodzienne imiona. Zamiast nazywać //dajmona// Ania lub Karol poszukaj czegoś, co będzie bardziej unikalne, a przez to mówiące coś o tobie. +
- +
-Jeżeli wciąż masz problemy ze znalezieniem imienia na angielskiej stronie [[http://​daemonpage.com/​|The Daemon Page]] jest lista imion do wykorzystania.+